Innkalling Årsmøte 11.05 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE ØYGARDEN IDRETTSRÅD
TID: 11.05.2022 kl 1800-2000 STAD: Bildøyhallen
Agenda:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for idrettsrådet.
 9. Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
 11. Behandle forslag og saker
  i. Godkjenning av vedtekter for Øygarden idrettsråd
 12. Vedta budsjett.
 13. Foreta valg ihht vedtekter for Øygarden idrettsråd
 14. Engasjere revisor til å revidere idrettsrådets regnskap. Saker som skal være behandlet på årsmøte: Frist for innsending: 27. april 2022 til post@idrettsraad.no behandles på styremøte 4. mai 2022. Vedtektene til Idrettsrådet sier om representasjon på årsmøtet i § 15 at: «På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett: a) Idrettsrådets styre. b) 2 til 4 representanter for hvert idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet. 1 – 249 medlemmer 2 representanter 250 – 499 medlemmer 3 representanter 500 – oppover medlemmer 4 representanter Bedriftsidrettslag 1 representant pr lag
  Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *