Styret 2021/2022

Her har du en oversikt over styremedlemmer og varamedlemmer i Øygarden Idrettsråd
Oddvar Monslaup

Styreleiar

Einar Kåre Telle

Styremedlem

Jacob Ihlen

Nestleiar

Kamilla Barstad

Styremedlem

Siv Carlsen

Styremedlem

Jan Kåre Mathiesen

1. varamedlem

Cato H. Stephansen

Styremedlem

Mikael Tangen

2. varamedlem

Øystein M. Telle

Styremedlem